“จิตอาสา พัฒนารักษ์สิ่งแวดล้อม”

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ. ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนารักษ์สิ่งแวดล้อม” ตามโครงการเตรียมงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566) ณ     วัดทรายมูลเมือง อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่