จิตอาสา “แบ่งปันสุข บ้านธรรมปกรณ์สู่ชุมชน”

วันที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่ ร่วมกับ นิคมสร้างตนเองดอยเต่า จัดกิจกรรมจิตอาสา “แบ่งปันสุข บ้านธรรมปกรณ์สู่ชุมชน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้สูงอายุพื้นที่ อบต. โปงทุ่ง รวมจำนวน 10 ราย