ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)ได้รับความร่วมมือจากหน่วยสร้างเสริมสุขภาพ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เข้ามาบริการฉีดวัดซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2564 ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุของศูนย์ฯ รวมจำนวน 132 คน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันการแพร่ระบาดและบรรเทาอาการรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่