ตรวจสารเสพติดข้าราชการและเจ้าหน้าที่

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ เข้ามาตรวจสารเสพติดข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ผลไม่พบสารเสพติด