ตรวจหาเชื้อโควิด – 19

วันที่ 10 มกราคม 2565  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและยกระดับความปลอดภัย ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)