ตีลัญจกร…บำบัดโรคด้วยมือ

                 วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)มอบหมายงานพยาบาล จัดกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผู้สูงอายุกลุ่ม A และ B อาคารหญิง  กิจกรรม “ตีลัญจกร บำบัดโรคด้วยมือ” เพื่อกระตุ้นการทำงานของสมอง ระบบต่างๆภายในร่างกาย อีกทั้งช่วยในเรื่องของการนอนหลับ ผ่อนคลาย ส่งผลดีต่อสภาพร่างกายและจิตใจ