ต้อนรับคณะติดตามผล โครงการ S-TOP

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ให้การต้อนรับคณะติดตามผลโครงการพัฒนารูปแบบบริการที่ไร้รอยต่อในระยะกึ่งเฉียบพลันสำหรับผู้สูงอายุ (S-TOP) ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)