ต้อนรับนายสัมพันธ์ สุวรรณทับ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุและนางปิยะพร เฉลิมช่วง ผู้อำนวยการกองฯ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
นายสัมพันธ์ สุวรรณทับ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และนางปิยะพร เฉลิมช่วง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ เยี่ยมเยือนหน่วยงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน