ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557

นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วโรกาสมหามงคลสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เจริญพระชนมายุ 87 พรรษา 5 ธันวามหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ เป็นร่มโพธิ์ทองของพสกนิกรชาวไทยสืบไป ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)