ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

3 ธันวาคม 2557 นางมิ่งขวัญ  วีระชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และสมาชิกผู้สูงอายุศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์ จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ   ณ ศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์