ถวายเทียนพรรษา

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อว้นที่ 29 กรกฎาคม 2558 ศูนย์ฯ ร่วมกับเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุในพื้นใกล้เคียง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในพิธี