ทำบุญศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์ เชียงใหม่

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 ศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์ เชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์ เชียงใหม่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับครอบครัวจุลกัณฑ์ ซึ่งมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์กับประชาชนทุกช่วงวัย