ทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560

 

This slideshow requires JavaScript.


เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-12.00 น. นายไพฑูรย์ พัชรอาภา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) และผู้สูงอายุในศูนย์ฯ ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ณ หน่วยพิธีแจ่งกะต้ำ
โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
สถานศึกษา องค์กรธุรกิจและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลของเมืองเชียงใหม่ และความผาสุกของประชาชน  ตลอดจนรักษาประเพณีอันดีงามสืบต่อแต่โบราณ รวมถึงเฉลิมฉลองโอกาสที่เมืองเชียงใหม่
อายุครบ 721 ปี