ทีมช่วยเหลือ เดลิเวอรี่

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ได้นำทีมช่วยเหลือ “เดลิเวอรี่” ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากกิจกรรม “โทรหา เพราะห่วงใย” สายด่วน…เรามีเรา พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการป้องกันตัวเอง ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ณ ชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่