ทีม One Home พม.เชียงใหม่เดินเคาะประตูบ้าน เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและมอบหน้ากากผ้า

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 20 เมษายน 2563 ทีม One Home พม.เชียงใหม่ โดยนางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พมจ.เชียงใหม่และนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) เดินเคาะประตูบ้าน ตามนโยบายของรัฐ อยู่บ้าน
หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและมอบหน้ากากผ้า ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ชุมชน 5 ธันวา ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่