ท่านยุพเรศ วงศ์บุญมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ท่านยุพเรศ  วงศ์บุญมี  ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ  เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)  เยี่ยมผู้สูงอายุตามอาคารต่างๆ  เพื่อให้กำลังใจและข้อเสนอแนะในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ