ท่านอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นายอนุสันต์ เทียนทอง)ได้เยี่ยมเยียน พบปะพูดคุยและมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับคุณตาคุณยายบ้านธรรมปกรณ์เนื่องในเทศกาลปีใหม่

 

 

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 นายอนุสันต์ เทียนทอง อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้เยี่ยมเยียน
พบปะพูดคุยและมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับคุณตาคุณยายบ้านธรรมปกรณ์เนื่องในเทศกาลปีใหม่ และได้ประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานให้กับคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ฯ
(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ