ท่านอนุสันต์ เทียนทอง อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เยี่ยมเยียนศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 นายอนุสันต์ เทียนทอง อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เยี่ยมเยียนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ