ธรรมปกรณ์พร้อมแก้ปัญหาเพื่อผู้พึ่งพา

           วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์  ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย เพศชาย 1 ราย เพศหญิง 1 ราย ได้รับการประสานงานจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 จังหวัดเชียงใหม่ ประสบปัญหาทางสังคม เนื่องจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิค-19 ทั้งนี้ ได้ให้การช่วยเหลือเครื่องอุปโภค บริโภคเบื้องต้น และวางแผนให้ความช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป