ธรรมปกรณ์พร้อมแก้ปัญหาเพื่อผู้พึ่งพา

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์  ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง ผู้สูงอายุเพศชาย อายุ 60 ปี เร่ร่อน พักอาศัยอยู่ในสุสานบ้านสันนาเม็ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย แต่สุขภาพร่างกายแข็งแรง จึงนำส่งศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่ บ้านเตื่อมฝัน (เติมฝัน)