ธรรมปกรณ์พร้อมแก้ปัญหาเพื่อผู้พึ่งพา

              วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)มอบหมายเจ้าหน้าที่ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุฐานะยากจน เดินไม่ได้ อาศัยอยู่เพียงลำพัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และวางแผนร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป