ธรรมปกรณ์พร้อมแก้ปัญหาเพื่อผู้พึ่งพา

 วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)มอบหมายงาน   สังคมสงเคราะห์  และงานพยาบาล ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ และพมจ.เชียงใหม่ เพื่อให้ ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ 87 ปี และบุตรชายพิการทางสมอง อายุ 50 ปี ซึ่งประสบปัญหาไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้าน ทั้งนี้ ได้วางแผนเบื้องต้น นำส่งครอบครัวเข้าไว้ในการดูแล ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดเชียงใหม่