ธรรมปกรณ์พร้อมแก้ปัญหาเพื่อผู้พึ่งพา

 วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบหมายเจ้าหน้าที่ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย ประสบปัญหาทางสังคม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิค-19 ทั้งนี้ ได้ให้การช่วยเหลือเครื่องอุปโภค บริโภคเบื้องต้น  และวางแผนให้ความช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป