ธรรมปกรณ์พร้อมแก้ปัญหาเพื่อผู้พึ่งพา

วันที่ 13 มกราคม 2565  ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประเมินเคส ชายไทยอายุ 65 ปี ไร้ที่พึ่ง อาศัยอยู่ที่วัดป่าตึง ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยระหว่างที่รอการติดตามญาติ วัดป่าตึงให้ความอนุเคราะห์ที่อยู่อาศัยในเบื้องต้น ทั้งนี้ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ วางแผนให้การช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป