ธรรมปกรณ์พร้อมแก้ปัญหาเพื่อผู้พึ่งพา

             เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ลงพื้นที่ ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง และให้การช่วยเหลือ กรณีพลเมืองดีเสนอเว็บไซต์ sanook หัวข้อข่าว “ช่วยแม่เฒ่ากะเหรี่ยงวัย 81 มือเป็นแผลเน่าถึงกระดูก อยู่กับลูกและหลานที่ป่วยออทิสติก” เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ทั้งนี้ศูนย์ฯได้ให้การช่วยเหลือเครื่องอุปโภค บริโภคเบื้องต้น และวางแผนให้ความช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป