ธรรมปกรณ์พร้อมแก้ปัญหาเพื่อผู้พึ่งพา

             วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ในภาวะยากลำบาก กรณีผู้สูงอายุเพศชาย อายุ 79 ปี  ป่วยติดเตียง ณ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่