ธรรมปกรณ์พร้อมแก้ปัญหาเพื่อผู้พึ่งพา

วันที่ 28 มกราคม 2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน นางลดาวัลย์ มีพร อายุ 59 ปี    ได้โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ 1300 เพื่อขอสนับสนุนเงินสงเคราะห์และเครื่องอุปโภค บริโภค เนื่องจากไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้และต้องเลี้ยงดูหลาน  วัยกำลังศึกษาเล่าเรียน ทั้งนี้ศูนย์ฯได้ให้การช่วยเหลือเครื่องอุปโภค บริโภคเบื้องต้น และวางแผนให้ความช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป