ธรรมปกรณ์พร้อมแก้ปัญหา เพื่อผู้พึ่งพา

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทต.บ้านหลวง, ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  เพื่อประชุมทำข้อตกลงระหว่างญาติ ในการรับผู้สูงอายุเข้าใช้บริการภายในศูนย์ฯ กรณี ผู้สูงอายุเพศหญิง อายุ 61 ปี พิการซีกซ้าย ช่วยเหลือตนเองได้ระดับหนึ่ง ถูกผู้ดูแลชายไม่ทราบชื่อ อายุประมาณ 40 ปี ล่วงละเมิดโดยการกอด และลวนลาม อีกทั้งเนื่องจากบุตรไม่ดูแล ซึ่งขนาดนี้อยู่ระหว่างการรับเข้าใช้บริการภายในศูนย์ฯ