ธรรมปกรณ์พร้อมแก้ปัญหา เพื่อผู้พึ่งพา

วันที่ 20 กรกฏาคม 2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ได้รับแจ้งจากพลเมืองดี และลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุเพศชาย อายุ 70 ปี พลัดหลงออกจากบ้านน้องชายและเร่ร่อนพักอาศัยบริเวณสี่ไฟแดงกองพันสัตว์ต่าง ทั้งนี้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง   จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามหาญาติและญาติรับกลับบ้านเรียบร้อย