ธรรมปกรณ์พร้อมแก้ปัญหา เพื่อผู้พึ่งพา

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านแมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2 ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแม  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่