ธรรมปกรณ์พร้อมแก้ปัญหา เพื่อผู้พึ่งพา

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุเพศชาย เร่ร่อน ซี่งประสบอุบัติเหตุถูกรถชนและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  เพื่อวางแผนให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ