ธรรมปกรณ์พร้อมแก้ปัญหา เพื่อผู้พึ่งพา

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลสันป่ายาง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุเพศหญิง  ซึ่งประสบปัญหาที่อยู่อาศัย จำนวน 1 ราย ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่