ธรรมปกรณ์พร้อมแก้ปัญหา เพื่อผู้พึ่งพา

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา   และนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย ซึ่งประสบปัญหาไม่มีที่อยู่อาศัย และไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู ทั้งนี้ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า และวางแผนประสานภาคีเครือข่ายให้การช่วยเหลือระยะยาวต่อไป