ธรรมปกรณ์ฮ่วมใจ๋ เปลี่ยนโลกสดใส ลดใช้แก้วพลาสติก

วันที่ 1 เมษายน 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผู้อำนวยการ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ ร่วมรณรงค์ใช้แก้วน้ำส่วนตัวเพื่อลดการใช้แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ภายใต้มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย