ธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ห่วงใย…ห่างไกล Covid-19

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)
มอบหมายงานพยาบาลลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในการดูแลตนเอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 และแนะนำผู้สูงอายุลงทะเบียนวัคซีนโควิด – 19  ณ ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่