ธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ห่วงใย…ห่างไกล Covid-19

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)มอบหมายงานพยาบาลลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในการดูแลตนเอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาด  ของโรคโควิด – 19 และแนะนำผู้สูงอายุลงทะเบียนวัคซีนโควิด – 19  ณ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่