ธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ห่วงใย เราไม่ทิ้งกัน

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)มอบหมายงานพยาบาลลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและแนะนำผู้สูงอายุลงทะเบียนหมอพร้อม พร้อมฉีดวัดซีนป้องกันโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่