ธรรมปกรณ์ พร้อมแก้ปัญหา เพื่อผู้พึ่งพา

                วันจันทร์ที่  16  สิงหาคม 2564  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์และงานพยาบาล ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุเพศหญิงติดเตียง อายุ 80 ปี ปัจจุบันรักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลอมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่งประสบปัญหาญาติไม่ประสงค์รับไปดูแล ทั้งนี้ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)จะได้วางแผนให้ความช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป