“ธรรมปกรณ์ พร้อมแก้ปัญหา เพื่อผู้พึ่งพา”

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ พมจ. ชม. เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปิงโค้ง และอสม. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุ  เพศหญิง อายุ 78 ปี ณ หมู่ที่ 11 บ้านปางมะกง ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ที่ประสบปัญหาบ้านถูกไฟไหม้   ทั้งหลัง จึงสูญเสียเครื่องใช้และเงินบางส่วน ซึ่งครอบครัว ชุมชนและเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมกันสร้างบ้านหลังใหม่  ทั้งนี้ ได้พูดคุยให้กำลังใจผู้สูงอายุ ที่ได้สูญเสียบ้านของตนเอง