ธรรมปกรณ์ พร้อมแก้ปั๋นหา เพื่อผู้พึ่งพา

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบหมายเจ้าหน้าที่งานสังคมสงเคราะห์และงานพยาบาลลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีผู้สูงอายุ เพศหญิง อายุ 82 ปี มีปัญหาสมองเสื่อม มีอาการหลงลืม ชอบเดินออกนอกบ้านและหาทางกลับบ้านไม่ได้ ซึ่งได้นำส่งกลับบ้าน และแนะนำญาติให้พาไปพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อรับการรักษาเบื้องต้น ลดอาการดังกล่าว