นวัตกรรม “Stande-Go

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) นำนวัตกรรม “Stande-Go” ตามโครงการแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสูงวัย จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ปรับใช้กับผู้สูงอายุที่กล้ามเนื้อขาอ่อนแรง เดินไม่ได้ เพื่อฝึกการทรงตัวและฝึกลงน้ำหนักที่ขา ทำให้ผู้สูงอายุยืนได้โดยเข่าไม่พับ