นางขจี สุวรรณ ผู้รับบริการศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)

นางขจี สุวรรณ ผู้รับบริการศูนย์ฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในรายการเวทีประกวด
“วัยเก๋าขอเกิด” ร้องเต้น เล่นโชว์ ประจำปี 2557 โดยผลิตภัณฑ์ดูแลฟันปลอม
โพลิเดนท์ ผู้สนับสนุน