นายธำรง ธวัชวะชุม รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เยี่ยมเยียนศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)

 

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 นายธำรง  ธวัชวะชุม รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
มาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)