นายหม่าหล่ากู เจริญพระธรรมดี อายุ 100 ปี

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  น.มอบของขวัญผู้สูงอายุ  อายุยืน…เยาว์  แก่นายหม่าหล่ากู  เจริญพระธรรมดี  อายุ 100 ปี  มีบุตร 10 คน  ณ  บ้านพักในหมู่บ้านแลนด์  แอนด์  เฮาส์ ต.หนองหาร  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่  ซึ่งเป็นผู้มีภูมิปัญญาด้านสมุนไพรรักษาโรคต่างๆ  มีความรู้ในการปรุงยาอายุวัฒนะ  มีฝีมือในการจักสาน  ได้รับพระราชทานรางวัลเกษตรกรดีเด่นจากสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์  บดินทรเทพยวรางกูร  และประกาศเกียรติคุณปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน  จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปัจจุบันนายหม่าหล่ากู  ยังมีสุขภาพแข็งแรง  สามารถเดินขึ้นลงบันไดนอนอยู่ชั้น 2 ของบ้าน  และยังชอบทำงานไม่หยุดนิ่งสานเสื่อ  ตะกร้า  จำหน่าย