นายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. และทีม One Home เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565  ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. (นายอนันต์ ดนตรี) และทีม One Home เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือข้อราชการด้านสังคม ณ ห้องรับรองศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่