นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายอนุสันต์ เทียนทอง อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายไมตรี  อินทุสุต  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายอนุสันต์  เทียนทอง อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้สูงอายุศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) โดยมีนางมิ่งขวัญ  วีระชาติ
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ