ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ

jobk

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)

 ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ