ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ 2 ก๊อก จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง