ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพี่เลี้ยงดูแลผู้สูงอายุ

ผู้สนใจ สามารถยื่นใบเอกสารการสมัครได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ เลขที่ 1 ถนนมูลเมือง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-278573 ต่อ 106