ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก

queen1

เนื่องจากในโอกาสที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษาสำหรับเด็กสตรี การศึกษาด้านสาธารณสุข วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สังคมและมนุษย์ศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖ และเพื่อร่วมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๑๕๐ ปี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานดีเด่นของพระองค์ท่าน ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปรับชมพระราชประวัติและผลงานดีเด่นได้ทางเว็บไซต์ http://www.rajinialumniclub.com/150years/